dilluns, 16 de març de 2020

ERTO DEL CEE


El Centre d’Estudis de l’Esplai, entitat prestadora de serveis, comunica, en compliment del RD 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID-19, que a partir d’avui limitarà l’activitat al mínim possible, de manera que tancarà la seu laboral i deixarà de realitzar les activitats vinculades a centres escolars (matinets, menjadors, etc.) i a equipaments culturals (casals culturals). En conseqüència, s’acollirà a la mesura indicada a la normativa laboral que possibilita realitzar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) als nostres treballadors i treballadores que fins ara estaven contractats per a realitzar totes aquestes tasques. L’ERTO durarà el temps que duri la situació d’alarma sanitària. La qual cosa comunicam als efectes pertinents.
Palma, 16 de març de 2020

OFERTA EDUCATIVA